Aktuálně - www.zemelipy.cz

  • Domů
  • Aktuálně - www.zemelipy.cz

Základem programu je podpora a motivace : k pozitivním mezilidským vztahům, k citlivému přístupu a vztahu k přírodě, k zájmu o historii naší země, k úctě k předkům, k hrdosti na svůj původ/zemi/jazyk/tradice, ke slovanské vzájemnosti, …
Součástí programu je také zooterapie/ekologická výchova, akce pro veřejnost, podpůrné programy pro klienty se speciálními potřebami…

Motivační programy

Akce pro veřejnost

Informativní programy

Vzdělávací programy

Zooterapie/canisterapie

Tvořivé programy