Motivační programy

Stav současné společnosti nahrává spíše neaktivním, nevyčnívajícím a poslušným jedincům. Zájmem celku je, aby byla veřejnost vnímavá k příkazům a zákazům, neměla tendenci řešit aktuální i vleklé problémy na základě osobně získaných informací a zkušeností… mládež je vedena k pasivnímu přístupu k realitě, podporována k závislosti na virtuálním světě sociálních sítí… Pro svět dospělých je to mnohem pohodlnější, nežli své děti motivovat k zájmu o svět reálný a vést je k zájmu o řešení jak radostí, tak starostí, které je potkají v jejich životech… Na jednu stranu věc pochopitelná = reálný svět se stal, pro naše děti, nebezpečným,… především fyzicky… Dnes si nemůžeme dovolit, nechat kočárky s maličkými dětmi před obchodem, když si jdeme pro nákup, …trneme hrůzou, když se nám dítě neozve 2 hodiny po odchodu z domu, protože si okamžitě představíme ty nejhorší varianty toho, co jsme kde slyšeli, nebo četli za případy, že se staly dětem, po jejich odchodu z bezpečí domova…

   …Na druhou stranu bychom si měli uvědomit, že podporou dětí v jejich vysedávání u všemožných zařízení, přes která se dá vstoupit do „virtuálního světa“ internetu a žít nereálný život, připravujeme své potomky o dětství, zážitky a prožitky, které si pamatujeme my a dodnes si o nich vyprávíme…

…nelze nepodotknout, že onen zdánlivě bezpečný virtuální svět (vždyť děti sedí doma, ve svém pokoji, co by se jim mohlo stát), je velkou hrozbou, která již řadu let velice tíží nejenom kriminalisty na celém světě, neboť sociální sítě ovládly kriminální scénu především kolem dětí.

Jak již bylo zmíněno,… součástí našeho programu je, motivovat a to nejenom děti… Motivovat ke slovanské vzájemnosti, pozitivním mezilidským vztahům, citlivému přístupu a vztahu k přírodě a jejím obyvatelům, k zájmu o historii naší země, úctě k předkům, hrdosti na svůj původ/zemi/jazyk/tradice…

Právě takové akce a programy pro veřejnost připravujeme a to jak jednorázové (tematicky podle zájmu klientů), tak v sérii tematicky na sebe navazujících setkání.

S dětmi se věnujeme aktivitám formou zábavnou, abychom děti nenudili, snažíme se mít k dispozici reálné artefakty, nebo jdeme přímo do terénu a využijeme bohaté nabídky naší krajiny.

Pro dospělé je program spíše rodinného typu, kdy pořádáme výlety do vzdálenějších lokalit, navštěvujeme výjimečná místa, památky, muzea… Někdy akce kombinujeme i s přenocováním v navštíveném místě. Témata opět volíme podle zájmu.

Další formou motivačního programu je natáčení „videoreportáží“. Postupně vznikají videa, která jsou volně k dispozici a doplněna o tematické textové dokumenty-pracovní listy, kvízy,… v několika verzích, aby bylo možné je použít podle věku a mentality dětí.