Specifikace činnosti

Základem programu našeho spolku je motivace a podpora: ke slovanské vzájemnosti, pozitivním mezilidským vztahům, citlivému přístupu a vztahu k přírodě a jejím obyvatelům, k zájmu o historii naší země, úctě k předkům, hrdosti na svůj původ/zemi/jazyk/tradice. Součástí našich aktivit je neodmyslitelně také zooterapie/canisterapie a ekologická výchova. Vzhledem k nastalé situaci, kdy nemáme zázemí pro budování a provoz integračního centra, jsme tuto činnost pozastavili a budeme pokračovat, jakmile situaci se zázemím vyřešíme.

ČINNOST VE SPOLKU

Pro dobrovolníky:

Přednášky

Supervize

Porady dobrovolníků

Schůze valné hromady,

Schůze výkonné rady

Účast na akcích

 

Pro klienty:

Pravidelná setkání-zooterapie,

canisterapie,

aromaterapie/+hudba,

Přednášky,

Kurzy,

Zkoušky vloh psi

Zkoušky vloh ostatní zvířata,

Kroužky,

Ekologická výchova-jednorázové akce/pravidelná setkání= vztah k přírodě, recyklace,

Environmentální výchova

Historie vlasti,

Úcta k rodnému jazyku,

Tradice v naší zemi,

Tradice Slovanů,