Tematické programy

Při těchto setkáních záleží na požadavku zákazníka/klienta. Témata jsou vybírána v souladu s obsahem programu naší činnosti, zapsaném ve stanovách spolku. Může se jednat jak o typ akce vzdělávací, informativní, tak zábavné. Podrobnější popis je v menu: „O nás“.