Vzdělávací programy

  • Domů
  • Vzdělávací programy

Obsahově jsou různorodé, podle toho, komu jsou určeny. Většinou se jedná o přednášky na téma, které si vybere klient/zadavatel. Pro středoškoláky to bývají přednášky o práci v zooterapii/canisterapii, nebo vstupy na témata významných dnů, ať už světových, nebo týkajících se našeho státu.

Pro mladší děti bývají tématem setkání/přednášek fauna i flóra našich krajů, nakouknutí do pravěku, povídání o tom, jak se zachovat v různých situacích, které mohou děti potkat o prázdninách,…

Pro děti ze školek a mladší, máme připravena hravá setkání, kde se seznamují s faunou i flórou, ale věku přizpůsobeným přístupem. Realizujeme výtvarné soutěže, tematická setkání plná soutěží… Povídáme si o našich tradicích, důležitých znacích, spojených s naší zemí, …prožitcích a ohrožení zvířat, pokud bychom si je chtěli z volné přírody odnést domů, jak se starat o zvířátka, která se běžně doma chovají…, jaké kytičky netrhat mamince pro radost, které jsou důležité pro užitečný hmyz,… a spoustu dalších věcí…

Při těchto programech využíváme i výprav do terénu.

Na našich webových stránkách zveřejňujeme „online“ soutěže, nebo výzvy k účasti v soutěžích, při kterých jsou díla a práce účastníků soutěží prezentovány na našich veřejných akcích. Tématicky bývají zaměřené jak na vzdělávací témata, tak témata, ke kterým mají blízko naši nejmladší klienti a hosté.

Natáčíme „videoreportáže“, které jsou většinou pro děti základních škol. Tématicky jsou zatím blízko tématům, která jsou v osnovách ZŠ. Nabídku postupně rozšiřujeme.

Při akcích používáme i autentické filmy, nebo fotografické materiály, prezentované na promítacím plátnu jak v interiéru, tak ve venkovních prostorách.